marathi sex secreat – सम्भोग विद्यार्थिनिसोबत

सम्भोग विद्यार्थिनिसोबत

मी नरेश, मी एक कोलेज मध्ये शिकवत होतो. घरची परिस्थिथि बेताची असल्याने मी माझ्या पक्ष लहान मुलांची टूशन घेत असे. मी १२ वी ची ट्यूशन घेत असे. माझ्या कड़े बर्याच मुली येत असत. आणि मी एक जवान मर्द असल्याने माझे मन सुधा एक तरुण मुलीवर आले आणि तिला पाहून मी घसरून गेलो आणि तिच्या सोबत सम्भोग करण्यासाठी मी जास्त वेळ घालविला नाही. प्रत्येक वर्षी माझ्या कड़े बरेच जन येत असत त्यातील कही मुले ही आभ्यासत कमजोर हटी. आणि त्यांच्या मध्येच एक आभ्यासात बेताची मुलगी होती जी मला खुप आवडत असे. जी मला खुप एकदम सोपे सोपे प्रश्न विचारत असे. जेव्हा विचारत असे तेव्हा खाली वाकून तिचे आर्धे अधिक स्तन स्वछपने दिसत असत. ते सर्वात छान होते आणि तय पेक्षा सुन्दर स्तन कोणाचेच न्ह्वते. ते तिच्या वयाची मानाने बरेच मोठे होते, आणि ती बर्याच वेळा खोल गल्या चे ड्रेस वापरत असे. मला नेहमीच तिच्या स्तानान्कडे मला बघत रहावेसे वाटत असे.

ती अभ्यासात बरीच कमजोर होती आणि ती माझ्या कड़े बर्याच वेळा प्रश्न विचाराव्यास येत असे. एक दिवस रविवार होता आणि सर्व मुलाना सुट्टी होती. त्या दिवशी माझी पत्नी सुधा बाहेर गेली होती आणि मी घरात आराम करत होतो. तितक्यात ती मुलगी घरात आली आणि मी हैरान झालो. तिने मला तिची समस्या सांगितली आणि मग तिने मला लगेचच रूम मध्ये बोलाविले. आता ती बेड वर बसली आणि झुकून मला प्रश्न विचारू लागली आणि त्याची उत्तरे लिहू लागली. मला तिच्या खाली वक्ल्यानान्तार्च्या स्त्नान्कडे बघून रह्विले गेले नहीं. तेव्हाच तिने टॉप अजुन खाली केला. ती ह्या पूर्वी कही बोलेल ती मला कही विचारले तर तय आधी मीच तिला म्हणालो जर चांगले अंक पाहिजेत तर मी सांगतो ते कर. ज्यावर तिने मला थम्ब्विले सुधा नहीं.

यह कहानी भी पड़े  बच्चे के लिए क्या किया

सुरवातीला तर तिने तिचा टॉप खाली केला. मग मी हळूच तिच्या स्त्नना पाहिले. मग कही वेळ गेल्यावर तिने टॉप सुधा उतरवून दिला आणि मग स्तन पकडून चोळत किस करू लागला. मी तिच्या स्त्न्नाना पकडून कुस्करत तिचे पूर्ण कपडे उतरवून तकले. आणि माझी पांति सुधा उतरवून टाकली. पहिल्यांदा काही वेळ मी माझ्या हाताने लंड चोलाला आणि मग तिच्या चुदिवर चुरगाळ लागलो. ज्यावर ती बैचेन झाली आणि सुस्कारे सोडू लागली. मी लगेचच स्वताच्या लंदाचे झटके देत राहिलो, तय वर ती ओरडत स्वताच्या गंदिला घुम्वु लागली. मग मी सुधा तिच्या गंदिमध्ये माझ्या लंडाची चक्की चालवू लागलो. आणि एखाद्या तूफानाप्रमाने तिची चूत चोदत राहिलो. ती सुधा मला सोबत साथ देत राहिली.

आता ती माझ्या सोबत सम्भोग करताना वेदनेने व्याकुळ होत होती. पण मला तिच्या प्रत्येक वेद्नेनातर अजुन मजा येत होती. मी तिची वेदना शांत करावयाचा प्रयत्न करत होतो. जेव्हा माझ्या ह्या प्रय्त्नानी सुधा तिची वेदना शांत होत न्हवती तेव्हा मी तिच्या स्तनांच्या मध्ये लंड घालून त्याला चोलू लागलो आणि तेव्हा ती स्वताची चूत रगड़त वूऊ………. अहह्हह्हा…………. करू लागली. मी आता समजुन चुकलो की ती आता माझा लंड आत घेण्यास पूर्णपने तयार आहे. म्हणून मग मी तिचा पाय वर केला आणि तिच्या चुदिमध्ये माझ्या मोठ्या लंदाला घुसविले आणि त्याचे टोक घुसवत चोदाव्यास सुरुवात केलि. मी कोणत्याच परिस्थितीत तिला सोडावयाचे नहीं म्हणून ठरविले आणि तिला चोदत राहिलो. मग जेव्हा जेव्हा मला संधि मिळत असे तेव्हा तिला चोदत असे आणि तिला परीक्षेत चांगले मार्क मिळाले. तिची आणि माझी चुदाई तिचे जूनियर कोलेज संपेपर्यंत चालू राहिले.


error: Content is protected !!